Vítejte! - Hodnoty a pravidla spolku Zookoutek z.s.

Prev
300,00 Kč
300.0 CZK 300,00 Kč
300,00 Kč
Next
Fullscreen Share


Logo Zookoutek z.s.

Vítejte ve spolku Zookoutek z.s

Jako členové našeho spolku jste součástí rodiny, která sdílí společný cíl: šířit lásku k přírodě a zvířatům, poskytovat vzdělání a radost naší komunitě a pečovat o naše zvířecí přátele s respektem a láskou. Níže naleznete naše základní hodnoty a pravidla, která nás spojují a vedou v našem poslání.

Naše hodnoty

1. Láska k přírodě a zvířatům:

Vše, co děláme, je motivováno láskou a úctou k živým bytostem a přírodnímu prostředí.


2. Vzdělávání a osvěta: 

Jsme zavázáni k poskytování kvalitního a zábavného vzdělávání, které pomáhá lidem všech věkových kategorií porozumět a ocenit svět kolem nás.


3. Společenství a podpora: 

Budujeme silnou a aktivní komunitu, která se vzájemně podporuje a spolupracuje na dosažení našich cílů.


4. Odpovědnost a péče: 

Odpovědně pečujeme o zvířata a prostředí Zookoutku a očekáváme stejný přístup od všech našich členů.


5. Transparentnost a důvěra: 

Jsme otevření a transparentní ve všech našich činnostech a finančních záležitostech, abychom si udrželi důvěru našich členů a veřejnosti.


Pravidla pro členy

1. Respekt: 

Respektujte všechna zvířata, lidi a přírodu nejen v Zookoutku. Projevujte empatii a trpělivost ve všech interakcích.


2. Bezpečnost: 

Dodržujte všechny bezpečnostní pokyny a pravidla stanovená vedoucími a chovateli, abyste zajistili bezpečnost sebe, zvířat a ostatních členů.


3. Účast: 

Aktivně se účastněte spolkových aktivit a programů. Vaše účast a zapojení jsou klíčové pro náš společný úspěch.


4. Podpora: 

Podporujte naše poslání finančně nebo dobrovolnickou prací, jak je to pro vás možné. Každý příspěvek má velký význam.


5. Komunikace: 

Komunikujte otevřeně a konstruktivně. V případě jakýchkoliv otázek, návrhů nebo obav se obraťte na vedoucí spolku.


6. Reprezentace: 

Jako členové spolku reprezentujete Zookoutek ve veřejném prostoru. Prosím, chovejte se tak, aby vaše chování odráželo naše hodnoty a pozitivně přispívalo k našemu jménu.


7. Udržitelnost: 

Přistupujte k přírodním zdrojům a materiálům s úctou a snažte se o minimalizaci odpadu a ekologickou udržitelnost.

Závěrem:

Tento manuál je živý dokument a může se časem rozvíjet společně s naším spolkem. Vážíme si vašeho příspěvku a děkujeme vám za vaši angažovanost a podporu. Společně můžeme dosáhnout úžasných věcí a přinést změnu, kterou chceme vidět ve světě.


Vítáme Vás v rodině Zookoutku

těšíme se na společnou cestu !!

Vítejte v Zookoutku u Nováčků, kde každý člen naší komunity sdílí hlubokou lásku a respekt k přírodě a zvířatům, což je základem všech našich hodnot a aktivit. Jako spolek Zookoutek z.s. se řídíme pravidly, která zajišťují nejenom blahobyt našich zvířecích kamarádů, ale také podporují vzdělávání a zapojení dětí do světa přírody a ekologie, a to vše v duchu vzájemného porozumění a spolupráce.

Commenting is not enabled on this course.