Procházky

< Procházka jak s lamou, tak i s koníkem trvá 45 minut.

< Možnost vyjížďky na koníkovi pro děti.